Österberg, Anna-Lisa

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Femtiosex österbottniska författare om sig själva (1990)

Alternativt namn

Boström, Anna-Lisa

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Död

Dödsort

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

aforismer, samlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

aforismer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Biografiska uppgifter

Född: (Boström) 1926 i Helsingfors
Död: Jyväskylä 2007

Lärare och författare som var bosatt i Närpes under en stor del av sitt liv. Verkade bl.a. som modersmålslektor vid Närpes gymnasium 1973−89. Hon skrev lyrik och meditativa aforismer, noveller, två självbiografiska romaner om sin uppväxt i helsingforssvensk arbetarmiljö samt läromedel och pedagogisk litteratur. Även verksam som journalist, recensent och översättare. Flyttade på äldre dagar till Jyväskylä. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Läroböcker och pedagogik:

Modersmålet. Högstadiet (medförf. E. Gripström-Molander) (Skolstyrelsen, 1971)

Skolbibliotekets användning (Skolstyrelsen, 1973)

Sjuans svenska (medförf. Börje Mattsson(Söderströms, 1975)

Åttans svenska. Texthäfte
(red., med M. von Bonsdorff) (Söderström, 1975)

Åttans svenska. Uppgifter
(medförf. Börje Mattson (Söderströms, 1976)

Nians svenska för grundskolans högstadium (medförf. Börje Mattson) (Söderströms, 1977)

Lärarboken, (Söderströms, 1978)

Gymnasiets svenska. Kurs 1:
Vi arbetar med projekt
(medförf. Birgitta Mattson (Söderströms, 1978)

Sjuans svenska. Texthäfte (red.) (Söderströms, 1979)

Gymnasiets svenska. Kurs 4: Projekt (medförf. Birgitta Mattson) (Söderströms, 1982)

Framtiden är vår. Handledning i fredsfostran (Svenska läromedel, 1987)

I antologier:
Österbottnisk dikt / Runo Pohjanmaalla (Svenska Österbottens litteraturförening, 1977)
Stenlycka. Poesi och prosa från Sydösterbotten (Skrivarnas förlag, 1981)

Källor och hänvisningar

Femtisex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens litteraturförening, 1990)

Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)

Från dagdrivare till feminister (Svenska litteratursällskapet, 1986)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Stenwall, Åsa: Hur flickor blir kloka (Schildts, 1987)

Suomen kirjailijat / Finlands författare 1945−1980 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985)

Uppslagsverket Finland 5 (Schildts, 2007)

Vem och vad 96 (Schildts, 1996)