Pajunen-Kivikäs, Terttu

är samma som

Alternativt namn

Paprika

Födelseort

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Källor och hänvisningar

Kotimaisia nuotenkirjaklassikoita 1. Toim. Ismo Loivamaa. BTJ Kirjastopalvelu, 2000.