Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Tore Gudmarsson

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

"Tore Gudmarsson" utgör den sista delen av Albert Olssons halländska romantrilogi med motiv från 1600-talets svenska bondesamhälle. Efter anslutningen till Sverige har Tore Gudmarsson mer än någonsin trätt fram som böndernas ledare. Han har till och med tagit säte och stämma i bondeståndet, och både vid riksdagen och privat inför kungen, Karl XI, hävdar han med samma oförskräckthet som alltid böndernas rätt. Han växer i Albert Olssons skildring ut till en gestalt av imponerande resning, det kroppsligvorda bondetrotset och den nedärvda frihetskänslan i reslig mannagestalt.
Genom romanen går också den i samhällsmotsättningarna grundade tragiken som låter orätten föda ny orätt, mord nytt mord. Behärskad av en allt ödsligare stämning av all strävans intighet går Tove mot sitt öde. Han drabbas av de upphöjdas och mäktigas hämnd. Men hans mannagärning är gjord, och prästen kan vid hans dödsbädd intyga att han inte hyst fruktan för någon annan än sin Gud - och sitt samvete. I läsarens minne kvarstår bilden av en man av samma resning som hjälten i de gamla isländska sagorna.

(baksidestext, 1957)

Personer, aktörer

Huvudpersoner

Konkreta platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Exakt tidpunkt

Ämnesord

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

roman

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

480

Förlag

Språk