Nordström, Wilhelmina

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Titel

Typ

diktsamlingar

Mera uppgifter om författarens verk

Wilhelmina Nordström publicerade också enskilda dikter samt en antal prosatexter i Finsk Tidskrift, i Excelsior, som var Finsk Kvinnoförenings språkrör och i Nutid, som var Kvinnosaksförbundet Unionens opinionstidning. Dessutom skrev hon för svenska tidskrifter. Wilhelmina Nordström var i Borgå också känd som tillfällighetsdiktare, vars texter tonsattes.