futurism

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Futurism (efter italienska futurismo/franska futurisme, av latin futu´rus 'framtida'), radikal idé- och kulturströmning i Italien som hade sin största betydelse under 1910-talet, då den även fick efterföljare i andra länder, främst i Ryssland. Rörelsens grundare och ledare var författaren F.T. Marinetti, som 20 februari 1909 publicerade futurismens manifest i Le Figaro. Rörelsens vida ambitioner framgår av de talrika manifest inom kulturlivets alla områden och inom politiken som publicerades under de följande åren.
(Nationalencyklopedin)