Med havet som granne

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

2/1969

Recension

Fiskaren Janne och hans hustru Maja flyttar som nygifta ut till en obebodd holme, Stormskäret, i den åländska skärgården. Tillsammans skapar de där sin tillvaro och bygger först stugan innan höstvindarna skall börja blåsa, sedan fähuset så att kon Tulpana skall kunna forslas över dit från fädernegården. Fyra barn föder Maja ute på Stormskäret och då det första föds är Janne den enda som finns till hands. Kyrkans hårda grepp om mänskorna kommer fram i Majas stora oro, då hon inte blivit kyrktagen efter barnens födelse.
Jag rekommenderar denna bok till alla bibliotek, emedan den på ett självupplevt sätt skildrar skärgårds- och fiskarlivet i mitten av 1800-talet. Den fromma och positiva livssyn, som Janne och Maja förmedlar trots svårigheter, isolering och enformighet, lämnar ingen läsare oberörd.