Malmivaara, Väinö

Alternativt namn

Malmberg, Väinö

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde