Men ljusen tändas... Ur Vinterkväde

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns i Dikter och rim i juletid (1991, s. 37).

Ämnen och teman

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

Men ljusen tändas, julen firas.
Med sparsam levnads överflöd
en lantmans bord för vänner siras,
med dem han delar nöjd sitt bröd.

Ingår i samlingsverket