Litteraturens klassiker i urval : 15 : Svensk romantik

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Beskrivning

Svensk romantik, red. av prof. Lennart Breitholtz.

Innehåll:

JOHAN OLOF WALLIN
ur Gustaf den tredje s. 13
Sällskaps-sång s. 16
Hemsjukan s. 16
Höbärgningen s. 18
Dödens Engel s. 19
På min graf s. 30
Suck vid målet s. 30

ESAIAS TEGNÉR
Konstnärn s. 32
Det Eviga s. 33
Svea s. 34
Skidbladner s. 43
Flyttfåglarna s. 44
Elden s. 45
Träden s. 47
Asatiden s. 48
Jätten s. 50
Prestvigningen s. 52
Skaldens Morgonpsalm s. 54
Sång till Solen s. 55
Hjelten s. 58
Lorenzo Hammarspik s. 60
Den vaknade Örnen s. 64
Nyåret 1816 s. 65
Carl XII s. 66
Sången s. 68
Epilog vid Magister-Promotionen i Lund 1820 s. 70
Till Leopold s. 70
Frithiofs saga s. 77
I. Frithiof och Ingeborg s. 79
II. Kung Bele och Thorsten Vikingsson s. 84
III. Frithiof tager arf efter sin fader s. 88
IV. Frithiofs Frieri s. 94
V. Kung Ring s. 98
VI. Frithiof spelar Schack s. 102
VII. Frithiofs Lycka s. 103
VIII. Afskedet s. 109
IX. Ingeborgs Klagan s. 123
X. Frithiof på Hafvet s. 124
XI. Frithiof hos Angantyr s. 131
XII. Frithiofs Återkomst s. 139
XIII. Balders Bål s. 145
XIV. Frithiof går i Landsflykt s. 148
XV. Vikingabalk s.156
XVI. Frithiof och Björn s. 159
XVII. Frithiof kommer till Kung Ring s. 161
XVIII. Isfarten s. 164
XIX. Frithiofs Frestelse s. 165
XX. Kung Rings död s. 169
XXI. Rings Drapa s. 172
XXII. Kungvalet s. 174
XXIII. Frithiof på sin Faders Hög s. 177
XXIV. Försoningen s. 181
Mjeltsjukan s. 189
Vig Magister-promotionen i Lund d. 23 Junii 1829 s. 190
Den Döde s. 193
Sång den 5 April 1836 s. 194
Georg Adlersparres Skugga till Svenska Folket s. 200
Afsked s. 203

ERIK GUSTAF GEIJER
Manhem s. 205
Vikingen s. 207
Odalboden s. 211
Den siste skalden s. 214
Bergsmannen s. 221
Shakspeare s. 223
Den lilla kolargossen s. 224
Ord till Carl XII:s march vid Narva s. 226
Tonerna 2. 227
Höstvisa s. 228
Första aftonen i det nya hemmet s. 228
På nyårsdagen 1838 s. 228
Salongen och skogen s. 228
Natthimmelen s. 229
Höstsädet s. 229
Afton på sjön s. 229
Den nalkande stormen s. 230
Vid Esaias Tegnérs död s. 230

PER DANIEL AMADEUS ATTERBOM
Prolog s. 232
Erotikon s. 240
ur Blommorna s. 244
Tillegnan s. 244
Gullvifvan s. 244
Narcissen s. 246
Rosen s. 248
Rosen än en gång s. 249
Dagsliljan s. 250
Neckliljan s. 252
Solrosen s. 254
Vallmon s. 255
Stjernblomman s. 256
Liljan s. 258
Nattviolen s. 260
ur Minnes-runor s. 262
Eolsharpan s. 270
Allegro och adagio s. 272
ur Fågel Blå s. 276
Den nya Blondel s. 285
Vandrarns aftonvisa s. 286
Fridsrop s. 288
ur Recensionsblommor s. 291
Leopold s. 291
Tegnér s. 291

ERIK JOHAN STAGNELIUS
ur Wladimir den store s. 293
Amanda s. 311
ur Elegier s. 312
III. Blommornas tid har flytt s. 312
X. Till Natten s. 313
Endymion s. 313
Necken s. 314
Julia! veken i vår lampa s. 315
Grymt verklighetens hårda band mig trycka s. 316
Allt sen människor först s. 316
Till Förruttnelsen s. 318
Vän! i förödelsens stund s. 318
Resa, Amanda! jag skall s. 319
Hvad suckar häcken? s. 320
I dunkla regioner s. 320
Se blomman! På smaragdegrunden s. 322
Uppoffringen s. 324
Jesus s. 326
Månan och själen s. 328
Längtan s. 331
Idealismen s. 332
Ej något mättar själens eldbegär s. 333
Elegi s. 333
Dialog (Ängeln och Själen) s. 338
Fången s. 343
Samtal s. 346
Flyttfåglarne s. 348
Suckarnes mystèr s. 350
Bacchanterna s. 353

SAMUEL HEDBORN
Vaggvisa s. 390

ERIK SJÖBERG (VITALIS)
Enslingens sång i den stora öknen s. 392
Promotionen s. 393

CARL JONAS LOVE ALMQVIST
ur Songes s. 400
I. Den lyssnande Maria s. 400
IV. Rosalduna s. 400
VII. Antonii sång s. 400
VIII. Solavivs sång s. 401
XI. Loys s. 401
XIV. Häxan i Konung Carls tid s. 402
XV. Hjertats blomma s. 402
XVI. Marias häpnad s. 402
XXIV. Hvarför kom du på ängen? s. 402
XXVI. Du går icke ensam s. 403
XXXVIII. Biumaffos krigssång s. 403
L. Verldens slut s. 404
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar