Herdarna

Typ

dikter

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns i Nils Ferlin: Dikter (1970, s. 213) och i Dikter och rim i juletid (2002, s. 29).

Ämnen och teman

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

Herdar var vi. Med snabba steg
vände vi hem till gård och teg.

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket