Vara sten

Typ

diktsamlingar
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Ämnen och teman

Originalspråk

Textutdrag

Vara sten Vara bra. Vara stor sten och hårt bra helst på egen hand. Kanske komma till Användning när lien skall slipas? Kanske med om att göra lien vass och uppdragsberedd?
Ha!
Vara länk i kedja när högmod faller och flärd mejas ner.
Stå kvar
Titta ut över gyllne stubben
Vara sten. Vara förskonad från ett och annat. Inte jämnt
födas och dö. Inte jämnt dö.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

152

Språk