Olin, Ulla

Alternativt namn

Olin-Nilson, Ulla Helena

Födelseort

Studieort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

föräldrar jordbrukare Lennart Olin och Gunhild Olin, född Rostedt

Lärare vid Sörängens folkhögskola 1949-1985. Sitter i kommittén som utarbetar festivalprogrammet för Nässjös årliga poesifestival. Medlem av Smålands Författarsällskap sedan det grundades 1962 (ordförande 1982-87). Invaldes i Smålands akademi 1993

studier student från Zilliacuska skolan i Helsingfors, fil kand. vid Helsingfors Universitet 1944. Lic.studier i nordiska språk 1946-47 vid Lunds universitet

Litterära pris jag har fått på senare år är Pär Lagerkvistpriset 1991, Nils Ferlinpriset 1992 och De nios särskilda pris 2001

intressen: Mitt största intresse vid sidan av det litterära arbetet är konst. Jag har skrivit dikter, s.k. ekfraser i anslutning till konst, ca 30-40 st under många år. Medan jag bodde i Nässjö hörde jag till Nässjö konstförenings styrelse. Jag har tre barn och sex barnbarn som jag också försökt intressera för konst.

Smaksaker:

Exempel på konstnärer som gett mig stora konstupplevelser är Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman och Sven Ljungberg.

Platser som jag är fäst vid är både mitt barndomshem i Esbo och Sörängens folkhögskola i Småland. De hör ihop med vad jag minns om människor. Ytterligare ett exempel i den vägen: på en klipphäll vid infarten till Sveaborgs fästning lät Sveaborgs byggmästare Augustin Ehrenswärd (1710-72) rista in: "Eftervärld, stå här på egin botn och lita icke på främmande hielp".

Som en intressant period i Finlands historia ser jag den s.k. Ofärdstiden med den ryska tyrannen guvernör Bobrikov som sköts av Eugen Schauman 1904.

Mera uppgifter om författarens verk

Folkmålsord och arkaismer i Arvid Mörnes diktning. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 299 (1945)

Olga och Robert Rostedt : två folkhögskoleöden. Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Serie 3, volym 3 (1991)