Drömmar

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

2/1967

Recension

Hagar Olsson visar i sina nya noveller än en gång vilken ordets och den psykologiska insiktens mästare hon är. Det är särskilt de mycket unga och de åldrade hon tycks förstå med ett inkännande intill identifikation. Sålunda är noveller som Natalie 16 år och Den gamla författarinnan sällsamt levande. Också Skuggor på vägen är som novell utomordentlig. De andra berättelserna är dels minnen, dels drömlika upplevelser, och en av dem, Gargantuan, en grotesk vision. Ett självklart förvärv till biblioteken, om också kanske inte läsning för annat än lyhörda läsare.