Ungen

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

4/1983

Recension

Det är författarinnan själv som är Ungen i kåserierna om skärgårdslivet på 40-talet. En liten flicka med ”fel” dialekt flyttar med familjen till en ö och lär känna ortsborna under krigstidens nödår och de påföljande bättre tiderna. Berättelserna är snälla och roliga, några smått tragiska, mänga pratiga och inte särskilt väl komponerade. Helheten blir ändå levande och tilltalande och saknar inte lokalhistoriskt värde.