Karamzin, Aurora

Beskrivning

(os. Stjernvall, 1.8.1808 – 13.5.1902 Helsinki)