Lappeteläinen, Sinikka

Födelseort

Studieort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar