Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Klockorna i Rom

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Klockorna i Rom berättar om en ung konsthistoriker, som kommer till Italien för att arbeta på en bok om katolsk konst. Men han är en tvivlande Tomas som inte lyckas nå fram till de djupaste mysterierna. Han drömmer om att uppleva sin tro som en konkret verklighet och går över till den romerska kyrkan med dess rikedom på stämningsvärden. Den präst som tar emot hans första bikt uppmanar honom emellertid att minnas att Gud är osynlig även i den eviga staden. Hans kärlekslängtan driver honom dock att ställa sitt liv i altarets tjänst, där Kristus, enligt den katolska läran, är närvarande i sitt sakrament. I ett ögonblick av övermod får han ett återfall i sina gamla fantasier som hotar att få ödesdigra konsekvenser. Konflikten driver honom ut på en tung botgörarvandring, som äntligen skänker honom klarhet. Han vänder tillbaka till Rom för att restlöst offra sina egna ambitioner på den gudomliga kärlekens altare. Men genom hela hans historia går hans längtan likt ett darrande andetag, som i hans sista stund befriat stiger mot himmelen.

Klockorna i Rom tecknar en svit av färgstarka bilder från Italien, som delvis ligger på sidan om de stora turiststråken. Romkännaren återfinner flera favoritmotiv, men den mindre initierade läsaren möter en ny värld. Han får en informell insyn bakom Vatikanens murar, han introduceras i tysta kloster och lärda kollegier, han diskuterar trosfrågor i intellektuella samfund och delar det gemytliga småfolkets vardag vid undangömda gränder i gamla, pittoreska kvarter. Härifrån flyttar sig skildringen ut till det vildsköna och svårtillgängliga abruzziska berglandet med dess enkla helgedomar och svindlande perspektiv i tid och rum. Den når slutligen sin kulmen i en förtrollad bergsby, som lever sitt stilla liv på samma sätt som den gjorde i början av vår tideräkning när dess fattiga herdar för första gången samlades till en kristen nattvard. Det är en lika djärv som betagande fantasiskapelse, vilken kastar sitt återsken över upplösningen likt det långsamt slocknande ljuset från en solnedgång i bergen.

(baksidestext)
Romanen har översatts till tyska, holländska, engelska, franska, italienska, spanska och polska.

Personer, aktörer

Huvudpersoner

Konkreta platser för händelserna

Originalspråk

Textutdrag

I hjärtat av det gamla Rom, ungefär mitt emellan lopptorget och den första pantlånebanken, ligger fåraherdarnas gränd. Det är en liten, skum bakgata som obemärkt slingrar sig genom ett anonymt fattigkvarter.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

407

Språk