Storm över Vidarö

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

6/1945

Recension

Upptakten är dramatisk och återverkar på handlingen intill bokens slut. Emellan knalleffekterna småpratar författarinnan gemytligt om småstaden och människorna i den. Handlingen rör sig om en ung flicka, som står emellan tvenne män, den ena mörk och hemlighetsfull, den andra ljust brackig med tämligen dimdunkla konturer. Stormen över Vidarö bedarrar när den rätta mannen vunnit flickebarnet.