Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Den nionde vågen

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Vem skulle vara kallad att i romanens form ge oss en levande konstnärlig bild av den internationella utvecklingen efter det andra världskriget om inte Ilja Ehrenburg? Författaren till "Paris fall" och "Stormen" fortsätter här sin lysande samtidshistoria.

Första delen av "Den nionde vågen" börjar hemma hos den mäktige senator Low i Mississippi, en av det kalla krigets organisatörer, som startar "Transoc" - till namnet en internationell pressagentur, i verkligheten en spionage- och terrororganisation. Men mot de brottsliga konspiratörernas anslag reser sig överallt lugna, starka krafter. Äventyrspolitikerna söker nya uppmarschområden för kriget, men det är fredens anhängare och det skapande arbetet som ständigt vinner ny mark. Handlingen pendlar mellan Öst och Väst, mellan socialismens och kapitalismens värld, och i ett myller av enskilda människoöden ur alla samhällskretsar åskådliggöres de stora linjerna i det världsomspännande dramat.

Vi lär känna diplomater, affärsmän, arbetare, bönder, politiker, läkare, vetenskapsmän och ingenjörer, skarpt karakteriserade män och kvinnor som tänker, älskar och verkar under vitt skilda förutsättningar. Alla dras de dock, genom sitt dagliga arbete, personliga konflikter eller äventyrliga intriger, in i den pågående historiska uppgörelsen. Läsaren befinner sig i likhet med författaren ständigt på resa: i USA, Sovjetunionen, Frankrike, Tyskland, Tjeckoslovakien, Italien, Korea, ja t.o.m. i Sverige. En av episoderna i "Den nionde vågen" handlar nämligen om det möte i vår huvudstad varvid världsfredsrörelsen antog den berömda Stockholmsappellen.

ILJA EHRENBURG är berömd och högt skattad i Sverige. Hans läsare kommer här att återfinna hans lysande, satiska stilkonst, hans snabba, medryckande berättartempo, hans överväldigande förmåga att omspänna och återge de mest skilda miljöer och gestalter. Ilja Ehrenburg, som genom sina personliga insatser i kampen för freden förtjänar hedersbeteckningen "Fredens ambassadör", har lärt känna många länder och folk. Han lär oss också att känna världen, dess verkliga ansikte och inneboende konflikter, samtidigt som han uppfordrar oss till egna insatser och tecknar framtidens befriande perspektiv.

(text från omslagsfliken, första delen)

Andra delen av Ilja Ehrenburgs stora samtidskrönika Den nionde vågen har - liksom första delen - en skrämmande bakgrund. Experimenten med olika slags atombomber har ej endast frambringat oro och fruktan hos miljoner och åter miljoner människor på vår jord. De har även tvingat varje självständigt reflekterande varelse att ta ställning för eller emot atombomben, för eller emot frågan om mänsklighetens fortsatta existens under civiliserade former.
I andra delen av DEN NIONDE VÅGEN skildras hur den mäktiga opinionsrörelse arbetar som tagit till uppgift att bekämpa krigsanstiftarna och kräva förbud mot atomvapnen. Med en lysande porträtteringkonst och i vida svep tecknar Ehrenburg här bilden av ett aktuellt världsläge. Fredsrörelsens förgrundsfigurer träder fram för läsaren i levande gestalt och i det väldiga vimlet av människor ur skilda läger möter vi en rad pregnant utmejslade typer: kvinnor och män, vilka osjälviskt tar sikte på ett gemensamt mål - att arbeta för världsfredens bevarande.
Mot dessa ideellt inriktade människor står krigets organisatörer, de skumma elementen bakom den internationella spion- och sabotageorganisationen "Pax", varifrån trådar löper till de högsta regeringskretsar. Hur dessa "dödens intrigörer" arbetar, vilka medel de använder, får läsaren en utomordentligt god bild av.
Ilja Ehrenburgs stora roman DEN NIONDE VÅGEN är en nyckel för dem som vill tränga in i världspolitikens mysterier och lära sig förstå sin egen tids av dramatiskt sprängstoff laddade historia.

(text från omslagsfliken, andra delen)

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

600

Språk

Översättare

Första publikation

ja

Språk

Utgivningstid

Sidantal

600

Språk

Översättare