I stormens spår

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

1/1975

Recension

Redan i denna Anni Blomqvists första bok – nu i ny upplaga – finns allt det med som sedan blivit kännetecknande för hennes författarskap: allvaret, värmen, äktheten, själva sättet att berätta. Här tecknar hon gestalterna av de båda drunknade, maken och sonen, i sorgens förklarade ljus, och när hon berättar om sitt och familjens liv fram till den stora olyckan, finns den rena och fina, djupt personliga grundton med som i de följande böckerna om Maja lyfter skildringen till ett helt annat plan än den vanliga folklivsberättelsens.