Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Livets möjligheter

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Platser för händelserna

Originalspråk

Textutdrag

Det var en ren slump att Ludvig Maximilian Aschanius hamnade i Fagervik såsom lektor i det gamla landsortslyceet. Om det var en lycka eller en olycka är svårt att säga, men det kan ju tänkas, att han på en annan plats hade kunnat bli mera bemärkt än han blev, kunnat göra mera för mänsklighetens framåtskridande till den punkt, där allt skulle slås i kras, än han i själva verket gjorde.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

354

Språk