De sju mot Thebe

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

3/1933

Recension

Det är den femte av Aischylos’ till oss bevarade sju tragedier som Emil Zilliacus härmed givit oss i svensk dräkt, lika förnämlig och vacker som kommit de tidigare fyra till del. ”De sju mot Thebe” är ett stridsdrama, mindre dramatiskt och kanske mindre djupt mänskligt än Agamemnon- och Prometheus-dramerna. Det har dock sin betydelsefulla plats i serien.