Tuovinen, Matti

Alternativt namn

Tuovinen, Matti Veikko

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Titel

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Kotimaisia nuotenklassikoita 3. Toim. Ismo Loivamaa. Avain, 2011.