Alcenius, Maria Charlotta

Alternativt namn

Clara

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Död

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

En av de första kvinnliga poeterna i Finland som publicerade en diktsamling. Hennes enda bok utkom 1865 under pseudonymen Clara. Hon var folkskollärarinna på Orisbergs bruk i Storkyro 1871−80, därefter bosatt i Korsholm. Även verksam som fotograf. Systerdotter till Fredrika Venman. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Textutdrag

Till Läsaren

En krans av blommor, plockade vid vägen
Med tveksam hand till dig en flicka sänder,
En liten krans av toner, som förlägen
Hon ber dig taga upp med milda händer.

De blommor hon på sin väg har funnit
Ej äro bjärta, skiftande och granna,
Och höjden för sitt anspråk ha de vunnit
Om man dem finner enkla blott, men sanna.

Ej äro många vexlande och rika
De toner fram ur hennes hjärta sprungit,
Dock kanske de för någon klinga lika
Som de för hennes inre öra klungit.

Och kanske finns i gömda bygder mången,
Som vandrar fram ett liv i okänd smärta,
Och som ett genljud finna skall i sången,
En välkänd ton ur okänt systerhjärta.
(Ur Dikter af Clara)

Källor och hänvisningar

Lönnqvist, Harriet: Kvinnliga författare till och med 1892 (Åbo Akademis förlag, 1986)
Nevala, Maria-Liisa (red.): Sain roolin johon en mahdu. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja (Otava, 1989)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)