Stäppvargen

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

1/1961

Recension

Hesses mästerverk från 1927 (svensk övers. 1932) utkommer nu i kärkommen nyupplaga. Det är en fascinerande studie i den splittrade människan, halvt människa, halvt varg, och hans försök att finna en moral och en enhet utanför de mänskliga synd- och skuldföreställningarna. Hesses prosa är klar och suggestiv, och ”Stäppvargen” hör till de viktigaste böckerna i den moderna litteraturen. Den är försedd med ett utmärkt kort företal av Anders Österling.