Ubåt förlist

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

6/1966

Recension

En atomubåtsbesättning, engelska amiralitetet och det kalla kriget som ämne för en roman. Varför inte, ifall man skulle få något riktigt ur det. Men här leker Coulter – det är rattar och spakar, teknik och myteri, NATO och Krusse i kulisserna. Spelet har för hårda regler: trumf är lika med kärnvapenkrig och mot den fonden är detta för småttigt. Dessutom har Coulter glömt saltet i denna ”sjöroman” som bokens baksida talar om.