Löytty, Olli

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Heini Lehväslaiho / Teos

Född

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Övriga verk

Typ

fysiskt verk