Brunell, Thomas

Laddning av bildfilen

Photograph information

Schildts/Läscentrum

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

Thomas Brunell är född 1966 i Nykarleby, numera bosatt i Helsingfors. Han debuterade med samlingen Natt-tvätt, som innehöll dikter om åldrande människor i långvården, om ett språk i upplösning och om viljan till kommunikation. Brunell talade med en dubbel professionell auktoritet, hans utbildning är specialsjukskötarens och hans arbetserfarenheter från bl.a. åldringsvården. I sina senare samlingar har Brunell vidgat sin spännvidd och fördjupat sina motiv. Han skriver konkret och osentimentalt om vardag, om förluster och sorg. Han finner inspiration i musiken (hans senaste samling relaterar till Maurice Ravels musik) eller i resor lång bort. Att söka – och finna – tröst i det vackra är en inställning som inte är helt opportun i dagens poesi, men Brunell vågar ha den. Den här sensitiva oräddheten banar väg för en poesi som är angelägen, som berör.

Läscentrum

- - -

Thomas Brunell är specialsjukskötare och har arbetat inom inremedicinsk och kirurgisk sjukvård samt inom åldringsvården. Efter litteraturstudier vid Helsingfors universitet och tre utgivna diktsamlingar har författarskapet sedan 1999 varit hans huvudsyssla. Brunell fick ett hedersomnämnande i Arvid Mörne-tävlingen 1994 och gjorde en uppmärksammad lyrisk debut med Natt-tvätt ett år senare 1995. Han har blivit nominerad för Runebergspriset, varit en av finalisterna för det finländska poesipriset Den dansande björnen samt belönats med Svenska litteratursällskapets pris 1997. /Källa: Schildts Förlag

föräldrar: Helena och Allan Brunell

övrig verksamhet: kör taxi sju dagar i månaden

studier: Litteraturstudier vid HU i början av -90-talet, Specialsjukskötarexamen (inremedicinsk och kirurgisk sjukvård)

tilldelades Svenska litteratursällskapets pris 1997

Intressen: klassisk musik, trädgård och natur, resor, världen; sociologi, antropologi, politik, allt!

Mera uppgifter om författarens verk

Facklitteratur:
Perenner för finländska trädgårdar (Schildts, 2006)


I antologier:
Vädret slår om så plötsligt. Och andra berättelser om uppväxt. (Söderström, 2003)

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)