Gardberg, John

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Biografiska uppgifter


John Rudolf Gardberg, född 13 november 1899 i Åbo, död 18 november 1974 i Karis, var en finländsk skolman och historiker, erhöll professors titel 1973.

Gardberg verkade från 1929 till 1963 som historielärare och rektor vid Karis-Billnäs samskola och var mellan 1947 och 1967 docent i nordisk folklivsforskning vid Åbo Akademi. Han bedrev forskning bland annat i Kimitobygdens och Karisnejdens historia.