You are here

Ijäs, Kaisa

Laddning av bildfilen
Photograph information
© Heini Lehväslaiho / Teos

 
 
Namn
Ijäs, Kaisa
Född
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Yrke
Pris, utmärkelser
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Lehikoinen, Tiina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Turku
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Studieort eller -orter
  Turku
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Järventausta, Silja(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Född
  1977
 • Haasjoki, Pauliina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Studieort eller -orter
  Turku
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  diktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Forsblom, Harry(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  diktare
 • Anhava, Helena(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Kön
  kvinna
 • Är samma som
  Anhava, Helena, arvostelija
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Heiskanen, Marjo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Kurtto, Marianna(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Meriluoto, Aila(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Koskimies, Satu(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Är samma som
  Marttila, Satu
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Sumari, Anni(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kön
  kvinna
 •