You are here

Ijäs, Kaisa

Laddning av bildfilen
Photograph information
© Heini Lehväslaiho / Teos

 
 
Namn
Ijäs, Kaisa
Född
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Yrke
Pris, utmärkelser
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Lehikoinen, Tiina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Yrke
  diktare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Turku
 • Studieort eller -orter
  Turku
 • Järventausta, Silja(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  diktare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Född
  1977
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Haasjoki, Pauliina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Turku
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Forsblom, Harry(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Katajavuori, Riina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  diktare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  kvinna
 • Sumari, Anni(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  diktare
 • Kurtto, Marianna(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Ringbom, Henrika(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  diktare
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Meriluoto, Aila(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  diktare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Heiskanen, Marjo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  diktare
 •