Elytis, Odysseus

Laddning av bildfilen

Photograph information

Wikimedia Commons

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

"för hans poesi som mot bakgrund av grekisk tradition med sinnlig styrka och intellektuell klarsyn levandegör en modern människas kamp för frihet och skapande"

/Svenska akademiens nobelprismotivering