You are here

2018 läsutmaning

2018 läsutmaning

Bokhylla
Läsutmanad 30.11.2018
Alla bokhyllor

Jag tog emot bibliotekets läsutmaning 2018. Jag bor i en stad där svenskan är i verklig minoritet och försöker klara mej med det lilla utbud av svenska böcker som finns på det lokala biblioteket. Samtidigt vill jag bekanta mej med en så stor variant av författare som möjligt.