Katterna vid makten

Geoffrey Household har observerat hur vi alla är slavar under våra katter och att dessa är fullt i stånd att visa sitt misshag om vi är olydiga. I denna högst osedvanliga fantasi av en av novellens stora mästare för han in oss i en framtidsvärld, där katterna har överlevt och de fåtaliga människor som finns kvar hålls som husdjur av katterna. Denna kvicka och originella historia, som varken kan betraktas som renodlad satir eller som dito science fiction, utstrålar ett slags drömlik stämning, som fångats mycket väl också i Jillian Peccinottis vackra illustrationer. #MIAUtoo