Sök dig själv hos tystnaden

”När jag är död, kom hit och se: jorden har fått sitt regn, träden är mjuka, stolta, här sedan jordens begynnelse. Kom tyst och ensam, med tomt sinne, gå bakom stallet där skogen svarar – barnen och hundarna lekte där med sina egna ekon – ropa mitt namn och jag svarar. Kom långsamt in på gården, lyssna till vinden: ett sus i lövträden, ett mummel i barrverket. Kom och se det gröna landskapet när jag är död. Från någon blomma betraktar jag dig.” – Författaren Helena Anhava (född 24.10.1925) är död.