Litteraturevenemang

Litteraturevenemangskalender presenterar litteraturevenemang runt om i Finland. Kalendern finns också som gränssnittskomponent. Du kan använda gränssnittskomponenten på dina egna webbsidor. Kalendern upprätthålls av Boksampos redaktion.  

Vem är du vem är jag? Ja keitä me olemme?

Stadsbiblioteket i Jakobstad
8.2. 14:00
Peter Sandström och Päivi Jokitalo funderar på identitet. Tvåspråkig tillställning/Kaksikielinen tilaisuus.

Språk, kultur, hemort, utbildning, familj, religion och samhället omkring oss - hur formar de vår självbild? Finns det en kollektiv identitet i Jakobstad och Österbotten? Hurudan är identiteten hos en författare som använder sitt eget liv som inspiration? Kan man förstärka och omforma sin identitet genom att läsa?

Fritt inträde

 

* * *

 

Kieli, kulttuuri, kotikaupunki, koulutus, perhe, uskonto ja ympäröivä yhteiskunta - miten ne muokkaavat omakuvaamme? Onko Pietarsaaressa ja Pohjanmaalla kollektiivista identiteettiä? Millainen on omasta elämästään ammentavan kirjailijan identiteetti? Voiko lukemalla vahvistaa ja muovata omaa identiteettiään?

Vapaa pääsy.

Runebergsveckan - Runeberginviikko logo