Järngräshoppan

Hur var det att växa upp i norra Syrien vid gränsen mot Turkiet på 1960-talet? "Vi var barn, som stannade uppe sent på nätterna i gatlyktornas sken, barn som inte tänkte på annat än att stjäla, röva och slå sönder, barn som hatade skolan, som hatade skrivböckerna och lärarna. Vi var alltid rädda, rädda för våra föräldrar, för skolan och för polisen." Den delvis självbiografiska romanen Järngräshoppan är en poetisk men oerhört brutal skildring av en kurdisk barndom i en by där hatet är drivkraften och känslan av rädsla alltid finns närvarande. "Vi var barn utan barndom," skriver den kurdisk-syriska författaren Salim Barakat.