Huset i rymden

"Kanske kom vi hit / för att ge namn åt universum / så låt min dikt då vara / broar in i okända land. / De har sprungit ur min innersta tystnad / ur vrålets och larmets svarta hål / efterdyningar av tidiga explosioner / kosmiskt stoft som andas ut / och andningen är allt." - Carita Nyström  20.2.1940-12.10.2019.