Den utvalde

Inför veckans boktips har jag läst fyra böcker av Lois Lowry, som alla hör ihop trots att de har olika huvudpersoner. Mest fokuserar jag på första boken, Den utvalde, som handlar om Jonas.

Jonas lever i ett futuristiskt samhälle där färger inte finns, där utvalda i samhället bestämmer vad barnen ska jobba med som vuxna och där ingen har minnen. Barnen föds av unga kvinnor (som föder tre barn innan de får ett nytt jobb i samhället) och förs sedan till Nybarnscentret. I december det år de föds blir de ettor och får ett namn och en familjeenhet. Familjeenheterna består av en kvinna och en man som kan anhålla om att få två barn, en flicka och en pojke. Under samma ceremoni i december blir tolvorna tilldelade yrken som de sedan ska studera till.

Jonas är mycket nervös och förvirringen är stor när kvinnan på scen hoppas över honom. Jonas föddes som nummer 19 det året, och borde få sitt yrke som nittonde i ordningen. Men man hoppar över Jonas och går från 18 till 20. Jonas får komma upp sist. Han har valts till ett mycket ärofyllt uppdrag, att bli nästa minnesbevarare.

Jonas har en lång, ensam utbildning framför sig tillsammans med den nuvarande minnesbevararen, som Jonas kallar givaren. Givaren har alla minnen och för över dem ett och ett, genom att röra vid Jonas. Jonas upplever mycket fysisk smärta och även psykiskt är det tufft.

Ett barn vid Nybarnscentret är Gabe, eller Gabriel som han kommer att kallas. Jonas pappa är barnskötare och tar hem Gabriel varje natt, eftersom Gabe är ett bråkigt barn som skriker på nätterna. Han får inget namn första året. De ger honom en ny chans att utvecklas under sitt andra år. När så inte inträffar och Gabriel ska befrias, ser givaren och Jonas ingen annan utväg än att Jonas ska fly från samhället med Gabriel. Men det betyder att Gabriel och Jonas aldrig mera kommer tillbaka till samhället där de fötts. Både Jonas och Gabriel har särskilda gåvor som gör dem speciella.

Den andra boken, Blå tråd, handlar om Kira som också har en speciell gåva. Hon kan brodera mycket vackert. När hon går in i trans tar hennes händer över och broderar mycket snabbt sådant som händer på en annan plats. Hon blir föräldralös och skickas till palatset där hon får brodera sångarens klädnad. Sångaren sjunger samhällets historia en gång i året under en mycket lång ceremoni. Hennes vänner är Thomas, en pojke som är snickare, och Matt.

Tredje boken, Budbäraren, handlar om Matt, som nu heter Matty. Han är budbärare i den by som Jonas och Gabriel bor i. Han bor med Kiras blinda pappa som kallas Siaren. Matty är budbärare och springer med meddelanden bland olika samhällen och byar. När en ondska riskerar att slå ut byn där Jonas är Ledaren, måste Matty fort färdas långt genom skogen för att hämta Kira, som föddes med ett fel i benet. Hon har svårt att gå och måste stöda sig på en käpp. Det blir en svår kamp mot klockan. Även Matty har en speciell gåva som han får använda.

I fjärde boken, Sonen, är Kira och Jonas gifta och har barn. Det har gått några år sedan tredje boken. Jonas är inte längre ledare. Gabriel bygger en båt och vill hitta sin biologiska mamma. Han vet inte att mamman, Claire, försöker hitta honom. Claire åker med båt längs floden och hamnar i ett annat samhälle. Där får hon hjälp med att bygga upp sin kropp. Enda sättet att fly det samhället är att klättra uppför ett högt, farligt berg. Men det krävs år av träning innan Claire klarar av det. Väl uppe måste hon betala ett mycket högt pris för att få fortsätta till Byn där Gabriel bor. Men frågan är om Gabriel hinner få reda på sanningen innan ondskan ställer till det. Gabriel måste använda sin gåva för att en gång för alla sätta stopp för Byteshandlaren.

Det här är en serie mycket bra böcker av Lois Lowry. Böckerna är relativt långa, men man kommer snabbt in i dem. Har man läst en bok vill man läsa nästa bok i serien. Jag rekommenderar böckerna varmt. De har en åldersrekommendation på 15+, eller unga vuxna. Jag har läst böckerna som e-böcker, men böckerna publicerades för flera år sedan och borde finnas i pappersformat i många bibliotek. Läseordningen på serien är alltså:

Den utvalde (om Jonas), 175 sidor

Blå tråd (om Kira), 250 sidor

Budbäraren (om Matty), 190 sidor

Sonen (om Gabriel), 412 sidor