SFV:s rit- och skrivtävling Snälla hjältar

Sidospår
1.9.2020

Från redaktionen: Aktuellt i Sidospår

Rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar arrangeras för första gången och gäller årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen. Tävlingen riktar sig till de finlandssvenska skolorna. 

Empati är tävlingens ledord. Syftet med tävlingen är att: 

  • stärka intresset för den skrivna eller upplästa berättelsen
  • öva sig i förmågan att lyssna och ta till sig andras budskap
  • utmana barn och ungdomar att se saker ur andras perspektiv
  • stärka barns och ungas förståelse för diversitet, altruism och gemensamt ansvar

Tävlingstiden är 20.8–18.9.2020 (poststämpel godkänns). Vinnarna i tävlingen offentliggörs 1.10.2020. Lärarna vid de vinnande skolorna kontaktas samma dag.

Läs mera om tävlingen här.