Barn och skilsmässor

Bokhylla

21 böcker

29.10.2020
|Alla bokhyllor

Skilsmässor drabbar inte bara de vuxna utan även barnen. Barnen får ofta bo en vecka hos mamma och en vecka hos pappa, eller hur föräldrarna ordnar det. Ibland får barnen uppleva att föräldrarna träffar nya partners och kanske får de syskon på samma gång.

I den här bokhyllan finns böcker för mindre barn och även unga om hur det kan vara när föräldrar eller far/morföräldrar skiljer sig. Böckerna står i alfabetisk ordning.