Nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2021

Aktuellt
26.3.2021

Från redaktionen: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

Nordiska rådets litteraturpris har delats ut sedan 1962 till ett skönlitterärt verk som skrivits på ett av de nordiska språken. Det kan vara romaner, dikter, noveller, essäer. Priset på 300.000 danska kronor samt prisstatyetten Nordlys delas ut i Köpenhamn 2 november, tillsammans med priser för barn- och ungdomslitteratur samt priser i miljö, musik och film. Nomineringar har kommit från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, det samiska språkområdet, Sverige och Åland. Totalt är 14 titlar nominerade. De stora nordiska länderna (Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island) har två nominerade, medan övriga har nominerat ett verk vardera. Böckerna som nominerats har kommit ut under 2019-2020. 

Jag går här igenom några av de nominerade. För hela listan kan man följa länken nedan. 

Finland har nominerat det finska verket Bolla av Pajtim Statovci. På svenska har Finland nominerat diktsamlingen Autofiktiv dikt av Heidi von Wright, av Heidi von Wright. 

Åland har nominerat Broarna av Sebastian Johans.

Sveriges nomineringar är Strega av Johanne Lykke Holm och Renheten av Andrzej Tichý. Renheten är en samling noveller.

Från Norge har det kommit en nominering på Är mor död av Vigdis Hjort. 

Av de 14 nomineringarna är fyra diktböcker, en är en samling noveller och övriga är romaner.

Här finns den kompletta listan över nomineringarna. Där kan man också klicka på titlarna för att läsa mera om verket i fråga:

Samtliga nominerade till Nordiska rådets litteraturpris