Dante på en timme

”Till mitten hunnen på vår levnads vandring / hade jag i en dunkel skog gått vilse / och irrat bort mig från den rätta vägen.” – Den gudomliga komedin är en av världslitteraturens riktigt stora klassiker, och nu i september är det 700 år sedan dess författare Dante Alighieri dog. Diktverket omfattar över 14 000 versrader – men lämna inte all hopp, ni som vill bekanta er med Dantes helvete, skärseld och paradis! Hjälpen är nära! I den förträffliga boken Dante på en timme får du snabbt en gedigen – och rolig – introduktion till den florentinska poetens liv, hans vandring genom dödsriket, och mycket annat.