Små barn i en digital värld

Bokhylla

34 böcker

5.10.2021
|Alla bokhyllor

I den här bokhyllan finns de böcker som jag bokpratade om på fortbildningen Små barn i en digital värld den 5.10. Det är fokus på de allra minsta barnen och språkutvecklingen som förstärks av högläsning, rim och ramsor. För de lite äldre barnen har jag valt böcker som väcker diskussion, utmanar det kritiska tänkandet, experimenterar med teman och bilderboksmediet i sig eller på något annat sätt sticker ut ur mängden. Gemensamt för alla dessa är att de är fantastiskt bra!