För vad sorg och smärta

Den 8 april firar vi den internationella romadagen. Romerna härstammar från Indien, men de utvandrade redan på 900- och 1000-talen till Europa och senare även till Amerika. Till Norden kom de första romerna redan på 1500-talet. – Romanen För vad sorg och smärta är en berättelse om en romsk familj i efterkrigstidens Sverige. Författaren Thom Lundberg är själv av romaniursprung och tillhör en resandesläkt. ”Vi måste få skriva om oss själva, våra egna berättelser”, säger han i en intervju på minoritet.se. För vad sorg och smärta är de svenska resandes egen roman och en viktig skönlitterär gestaltning av romernas liv och kultur i Sverige.