Morfin & andra noveller

Michail Bulgakov är för de flesta av oss bäst känd som författare till Mästaren och Margarita. Men visste du att Bulgakov utbildade sig ursprungligen till läkare? Han inledde sin litterära karriär i Moskva i början av 1920-talet, men före det jobbade han som läkare bland annat vid krigsfronten och på en avlägsen landsortsklinik i Smolenskregionen. Samlingen Morfin innehåller ett tiotal av Bulgakovs noveller från 1920-talet, och merparten av dem bygger just på hans erfarenheter som distriktsläkare på landsbygden. – Michail Bulgakov föddes den 15 maj 1891 i Kiev.