I min ungdom speglade jag mig ofta

Författaren Per Gunnar Evander avled den 16 maj. Han debuterade 1965 med novellsamlingen Tjocka släkten, och har sedan dess gett ut ett 30-tal böcker. Albert Bonniers förlag beskriver Evanders romaner som ”fallstudier av folkhemmets förlorare”. Evanders sista bok, den självbiografiska och Augustprisnominerade I min ungdom speglade jag mig ofta, kom ut 2005 och väckte livlig debatt om romanens gränser och om hur en författare får skildra verkligheten. Själv kallade Evander boken en kärleksroman till sin avlidna dotter. – Per Gunnar Evander blev 89 år.