Paradistorg

Kommer du ihåg barndomens härliga somrar ute på sommarvillan? Det gör åtminstone Katha Wiik, huvudpersonen i romanen Paradistorg av Ulla Isaksson. Katha är en frånskild läkare i 60-årsåldern, och Paradistorg är namnet på familjens sommarställe, en gammal grosshandlarvilla i den Stockholmska skärgården. Dit har Katha bjudit in sina nära och kära för att återskapa barndomens sommaridyll. Men idyllen börjar snart krackelera och konflikter uppstå, som det ofta blir när en stor skara olika människor samlas. – Paradistorg kom ursprungligen ut 1973 och väckte debatt eftersom den tog ställning till frågan om kvinnors ställning i samhället och de så kallade nyckelbarnen. Tematiken är aktuell än i dag, berättelsen är stark, och Isaksson skildrar de mänskliga relationerna och barnens situation med djup förståelse och psykologisk kunskap. – Ulla Isaksson föddes den 12 juni 1916.