Vindarnas gräns

"Hela sommaren / har tranorna ropat i norr. / En morgon / finns bara dimman. / Spjutet går genom mig. / Ja, nu är de borta. // En höst / kommer jag att ta / mitt vingepar från hyllan. / Häkta det på mig. / Lämna huset olåst. / Lyfta." - Ur diktsamlingen Vindarnas gräns (1993). Författaren och lyrikern Wava Stürmer avled den 6 november. Hon föddes i Belgiska Kongo 1929, men växte upp och bodde hela sitt liv i Österbotten. Hon var en mångsidig författare och gav ut lyrik, romaner, barn- och ungdomsböcker och dramatik. Hon var dessutom aktiv inom kvinnorörelsen och var med och grundade förlaget Författarnas andelslag.