Välborne Herr Tristram Shandy

Läs en 1700-talsklassiker! Författaren Laurence Sterne föddes den 24 november för 309 år sedan. Han var nästan 50 år och tjänstgjorde som präst i York när han skrev romanen Välborne Herr Tristram Shandy. Den mycket originella boken blev genast en succé och anses i dag vara en föregångare till modernistiska och postmodernistiska författare. Den är ett komiskt mästerverk, en dråplig parodi – bland annat – på samtidens populära memoarer; en fiktiv autobiografi där huvudpersonen och berättaren Tristram Shandys födelse inte äger rum förrän mot slutet av romanen! ”Ett av berättarlitteraturens mest udda verk”, skriver Nationalencyklopedin om boken.