Sigmund Freuds syster

Det är Sigmund Freuds födelsedag! Psykoanalysens fader och hans teorier är kända över hela världen, men de flesta av oss vet ingenting om Freuds privatliv. Den makedonske författaren Goce Smilevski har skrivit en roman om Freuds syster Adolfine som dog i koncentrationslägret i Terezín. Sigmund Freuds syster fick Europeiska unionens litteraturpris 2010, men boken har också väckt kontrovers och kritik eftersom den bygger på verkliga händelser och personer. ”För mig är Adolfina en metafor för alla de kvinnor från det förflutna som har berövats sin röst”, säger Goce Smilevski själv.